การลงทะเบียนเรือยอชท์ภายใต้ธงหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน


Private Use - BVI Registration
OWNED BY: PRIVATE OWNER
up to 24 Meters 600 USD
more than 24 Meters 750 USD
+ ค่าธรรมเนียมบริการของเรา
+ ใบอนุญาตวิทยุ MMSI ทางเลือก
Private Use - BVI Registration
Owned By: UK Ltd
up to 24 Meters 600 USD
more than 24 Meters 750 USD
+ UK LTD to own boat
+ ค่าธรรมเนียมบริการของเรา
+ ใบอนุญาตวิทยุ MMSI ทางเลือก
Private Use - BVI Registration
Owned By: BVI LTD
up to 24 Meters 600 USD
more than 24 Meters 750 USD
+ BVI LTD to own boat
+ ค่าธรรมเนียมบริการของเรา
+ ใบอนุญาตวิทยุ MMSI ทางเลือก

อ่านความคิดเห็นที่ตรวจสอบแล้วของเราใน Trustpilot

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • PayPal