DOZVOLA SVETSKE KOMUNIKACIONE MREŽE ZA TELEKOMUNIKACIJE

< p klasa = "entry-sadržaj" > kao što ste verovatno svesni, zakon je obavezan tako da u svakom trenutku na vašem brodu ima dozvolu MMSI-radio licence.

je propisano zakonom da u svakom trenutku ima licencu za MMSI, tako da preporučujemo našim klijentima da to dobiju dok apliciraju za dokument vlasništva nad brodom. Imati licencu za MMSI da bi došlo do problema prilikom proveravanjem lokalnih vlasti.

Ne morate da radite bilo koji kurs da biste dobili dozvolu, sve što nam treba su neke informacije o vama i vašem brodu koji se mogu popuniti na narudžbi. Popunite formular, izvršite uplatu i isti dan, imate radio sertifikat o MMSI radiju za vaš brod koji važi za sve zemlje širom sveta.

Pružamo dozvole za MMSI koje izdaju vlade sad i Velike Britanije. Oboje nemaju ograničenja u vašoj nacionalnosti ili na osnovu kojih se zastava nalazi na vašem brodu i važi već 10 godina. Potrebno nam je samo 1 dan da dobijete vašu licencu.

kakva vam je licenca MMSI potrebna za međunarodne vode?
Ako koristite brod u međunarodnim vodama (čak i Bahama ili Kanada) biće vam potrebna međunarodna MMSI licenca. Da biste nabavili svetsku važeću MMSI licencu koja važi u svim međunarodnim vodama, imate 2 mogućnosti:

licenca koju je izdala britanska telekomunikaciona kompanija < raspon stila = "color: #b53338;" > (215 USD):
Takođe vam možemo ponuditi i svetsku MMSI koje izdaje britanska telekomunikaciona uprava. Ova zvanična radio licenca će važiti za upotrebu sa VHF, AIS i EPIRB na vašem brodu i nije bitno na osnovu koje ZASTAVICE su trenutno REGISTROVANE. Ova licenca će važiti 10 godina i ima samo 169 USD u kombinaciji sa tom Kajmanskom registracijom.

 
  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • PayPal